Wykonaj audyt
czynniki chłodnicze w pompach ciepła
poradniki pompy ciepła

22 wrzesień 2023

Czynniki chłodnicze w pompach ciepła

Czynnik chłodniczy jest istotnym elementem pompy ciepła, gdyż dzięki niemu urządzenie pobiera energię ze źródeł odnawialnych. Na przykład w powietrznej pompie ciepła zasada ich działania wygląda następująco:

1. Powietrze z zewnątrz zostaje zassane przez wentylator i przepływa przez wymiennik ciepła urządzenia zewnętrznego, w którym znajduje się ciekły czynnik chłodniczy. Czynnik ten paruje w niskich temperaturach i zwiększa objętość. Przejmuje on wtedy ciepło z powietrza.

2. Czynnik chłodniczy w postaci gazowej jest zasysany przez sprężarkę i sprężany. W trakcie tego procesu silnie rośnie jego temperatura i ciśnienie.

3. Następnie czynnik chłodniczy w postaci gorącej, znajdującej się pod ciśnieniem pary płynie do skraplacza, gdzie oddaje swoje ciepło podłączonemu systemowi grzewczemu.

4. Po schłodzeniu czynnik ponownie się skrapla, zmniejsza się jego ciśnienie i rozpręża się. Potem płynie z powrotem do parownika, gdzie obieg zaczyna się od początku.

Obecnie na rynku dostępne są pompy wyposażone w różnego rodzaju czynniki chłodnicze. Jednak występują w nich tzw. F-gazy, które oddziałują negatywnie na środowisko poprzez ich potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Wpływ tego efektu przedstawia się za pomocą wskaźnika GWP. Porównuje on ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. Oznacza to, że wpuszczenie do atmosfery 1 kg metanu o GWP wynoszącym 30 odpowiada 30 kg dwutlenku węgla. W związku z tym pompy ciepła muszą spełniać konkretne wytyczne.

Do najpopularniejszych ze stosowanych czynników należą R410A oraz  R32. Natomiast coraz większą popularność zyskują czynniki naturalne takie jak, R290, czyli propan oraz R744, czyli dwutlenek węgla. Podziału czynników można dokonać ze względu na właściwości palne i toksyczne. Klasa A lub B określa stopień toksyczności, przy czym litera A oznacza czynnik o niskiej toksyczności, a litera B o wysokiej. Z kolei, klasa 1, 2, 2L lub 3 określa stopień palności, przy czym liczba 1 oznacza czynniki niepalne, 2 i 2L czynniki nisko lub umiarkowanie łatwopalne, a liczba 3 oznacza czynniki łatwopalne bądź wybuchowe.

Podczas podejmowania decyzji dotyczącej zakupu pompy ciepła warto zwrócić uwagę nie tylko na jej cenę oraz moc, ale również na jej parametry techniczne, czyli m.in. występujący w niej czynnik chłodniczy. Jest to ważne nie tylko ze względu na aspekt ekologiczny, lecz także aspekt bezpieczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu, w którym znaleźć można pompy ciepła z czynnikami chłodniczymi przyjaznymi środowisku!

Produkty – pompy ciepła 

Znajdziesz nas również na:

Facebook – Eploo

 Instagram – eploo.pl

Eploo. Tworzymy standardy!
•••••••••••••••••••••••
📱 571 500 336
✉ kontakt@eploo.pl
Skonsultuj się ze specjalistą
Wykonaj audyt

©2023 - Eploo | All right reserved