Wykonaj audyt
program ciepłe mieszkanie, sprawdź wysokości dotacji
poradniki

19 październik 2023

Program ,,Ciepłe Mieszkanie”. Sprawdź wysokości dotacji!

Pod koniec września rozpoczął się drugi nabór wniosków dla gmin w ramach programu ,,Ciepłe Mieszkanie”. Program ten jest uzupełnieniem programu ,,Czyste powietrze”, a jego celem jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej.

Program został podzielony na cztery części. Trzy z nich skierowane są do osób fizycznych – właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego oraz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. Obowiązują ich trzy poziomy dofinansowania, które uzależnione są od ich dochodów. Poniżej przedstawiamy, ile w poszczególnym przypadku wynosi wysokość dofinansowania:

– Podstawowy poziom dofinansowania: Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 16,5 tyś. (30% kosztów kwalifikowanych) na jeden lokal mieszkalny. W przypadku lokali znajdujących się w najbardziej zanieczyszczonych gminach dotacja wynosi do 19 tyś. zł (35% kosztów kwalifikowanych).

– Podwyższony poziom dofinansowania: Maksymalna wysokość dofinansowania przyjmuje wartość do 27,5 tyś zł (60% kosztów kwalifikowanych), a w przypadku lokali z listy najbardziej zanieczyszczonych gmin do 29,5 tyś. zł (65% kosztów kwalifikowanych).

– Najwyższy poziom dofinansowania: Maksymalna wysokość dofinansowania na tym poziomie wynosi do 41 tyś. zł (90% kosztów kwalifikowanych) lub  dla najbardziej zanieczyszczonych gmin do 43,9 tyś. zł (95% kosztów kwalifikowanych).

Natomiast czwarta część programu skierowana jest dla wspólnot mieszkaniowych. Kwota dotacji, w zależności od opcji, może wynieść maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że w przypadku:

– kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła można otrzymać do 350 tyś. zł,

– dodatkowego uwzględnienia zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej wysokość dotacji wynosi do 360 tyś. zł lub do 375 tyś. zł przy uwzględnieniu pompy ciepła,

– wykonania termomodernizacji bez wymiany źródeł ciepła dotacja wynosi do 150 tyś zł.

Operatorami programu są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Jednak dokumentów nie składa się bezpośrednio do nich. W tym procesie między operatorem a beneficjentami końcowymi pośredniczą gminy, więc to one przyjmują wnioski o dotacje. Najpierw jednak muszą zgłosić udział w projekcie, aby móc uruchomić program wsparcia dla swoich mieszkańców. W związku z tym, informacji dotyczących programu należy szukać na stronach internetowych gmin.

Natomiast więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, gdyż nasi specjaliści pomagają m.in. w uzyskiwaniu dofinansowań!

Znajdziesz nas również na:

Facebook – Eploo

 Instagram – eploo.pl

Eploo. Tworzymy standardy!
•••••••••••••••••••••••
📱 571 500 336
✉ kontakt@eploo.pl
Skonsultuj się ze specjalistą
Wykonaj audyt

©2023 - Eploo | All right reserved